विनायक काकडे

विनायक काकडे

लेखक व्यवसायाने वकील असून त्यांची कायद्यासंबंधीची पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत.

 व्यवहारवाद सत्ता गाजवतो तेव्हा स्वातंत्र्य राखण्याची त्याची इच्छा संपुष्टात येते

एखादी गोष्ट करण्याचे अधिकार जेव्हा एका निश्चित पद्धतीने करण्यासाठी दिलेले असतात तेव्हा ते निश्चित पद्धतीने केले पाहिजे किंवा अजिबात करूच...

Editor's Pick

SUBSCRIBE FOR UPDATES